1

 

KISOKOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYOK

 

 

  1. FOGALMAK

A jelen Felhasználási Szabályokban a lenti kifejezések a következő jelentéssel bírnak:
   

a. „Társaság” jelenti a KISOKOS Média Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg.01-09-974898, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 16. 2. em. 4., adószám: 13567532-2-43, e-mail cím: mobilapp@kisokos.hu) jelenti, mely az üzemeltetője a KISOKOS weboldalnak, mobilappnak.

 

b. „Felhasználó” jelenti a Társaság minden ügyfelét (természetes vagy jogi személyek), aki végső felhasználója a KISOKOS weboldalnak, mobilappnak. A Felhasználót jelenti továbbá az „Ön” megnevezés is.

 

c. „Látogató” jelenti a Társaság természetes személy ügyfelét, aki magánszemélyként (nem szakemberként) felhasználója a KISOKOS weboldalnak, mobilappnak.

 

d. „KISOKOS weboldal, mobilapp (továbbiakban: KISOKOS vagy weboldal, vagy mobilapp)” jelenti a múltbeli, jelenlegi és jövőbeli tartalmakat, nem kizárólagosan beleértve annak felépítését, kivitelezését, szövegeket, képeket, fényképeket, illusztrációkat, összeállításokat, grafikus anyagokat, broadcastokat, reklámszövegeket, adatbázisokat, tulajdonosi információkat, a tartalmak  minden szerzői vagy más joggal védhető elemét (beleértve a forrás- és objektum-kódokat) és minden egyéb, előbbiekhez köthető anyagot, magát a weboldalt, mobilappot a weboldalon, mobilappon belül az elemek elrendezését, választékát, sorozatát, a weboldal, mobilapp felépítésének főbb jellemzőit, minden védjegyet, levédett szolgáltatást, cégnevet, logókat, tartományneveket, szabadalmakat és minden szellemi terméket, amelyeket a szerzői jogi és tulajdonosi oltalom véd, és a Társaság tulajdona vagy azzal kapcsolatban bármely egyéb jogosultsággal rendelkezik.

 

e. „Feltételek” jelentik az Általános Szerződési Feltételeket és Felhasználási Szabályokat, melyek jelen dokumentumban találhatók, továbbá az Adatvédelmi/adatkezelési Tájékoztatót.

 

f. „Szolgáltatás vagy Tartalom” jelenti a KISOKOS weboldal, mobilapp egészét és annak tartalmát.

 

g. „Adatvédelmi/adatkezelési Tájékoztató” tartalmazza az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat, melyeket a Felhasználó a weboldalra, mobilappra történő regisztrációval elfogad.

 

h. „Regisztráció” jelenti a weboldal, mobilapp használatához szükséges adatok megadását.

 

 

  1. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

 

  1.                A KISOKOS Média Korlátolt Felelősségű Társaság (A Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróságnál Cg.01-09-974898 sz. alatt bejegyzett, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 16. 2. em. 4., adószám: 13567532-2-43) (a továbbiakban: „Társaság”) médiaszolgáltatást biztosít a www.kisokos.hu weboldalon és a KISOKOS mobil applikáción (a továbbiakban: KISOKOS vagy weboldal, vagy mobilapp) keresztül, mely magába foglalja a weboldalon elérhető tartalmakat (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).

 

  1.                A jelen Feltételek a Társaság és Ön, mint természetes (vagy jogi személy) között a Szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejött szerződésre nézve irányadóak. A regisztráció során a Szolgáltatás igénybevételéhez Ön köteles megerősíteni, hogy elolvasta és a Feltételek rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá jóváhagyta az adatvédelmi szabályzatot, ellenkező esetben a Szolgáltatás használatára nem lesz jogosult. Szerződést kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek vagy jogi személyek köthetnek. A Társaság jogosult a Szerződés megkötését megtagadni vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval, ha a Felhasználó előzőleg megszegte a Szerződést.

 

  1.                A jelen Feltételek a KISOKOS-ra és a Felhasználóra nézve irányadók és kötelező érvényűek.

 

  1.                A Szolgáltatás díját (amennyiben van) a weboldalon, mobilappon közzétett mindenkor érvényes díjszabás alapján kell megfizetni. A Felhasználó már a regisztráció megkezdésekor hozzáférhet az irányadó díjszabáshoz. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt.

 

  1.                A Szolgáltatás KISOKOS-tól történő megrendelését követően a KISOKOS a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre elküldött e-mailben megküldi a kifizetett díjról a nyugtát vagy a számlát. 

 

  1.                A Felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatainak a KISOKOS általi kezelésére vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató a weboldalon megtalálható, annak tartalmát és rendelkezéseit a regisztráció (illetve a szerződés) sikeres létrejöttéhez el kell fogadni.

 

  1.                A Szolgáltatás és annak tartalma folyamatosan bővül, frissül és aktualizálásra kerül. A jövőben a Társaság jogosult a Szolgáltatásban különböző csomagokat és azokhoz különböző díjakat bevezetni, melyek esetén a Felhasználó saját választása szerint előfizethet bármelyik csomagra.

3. A FELHASZNÁLÁS MÓDJA

3.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy:


   a. a Társaság kizárólag a weboldalhoz, mobilapphoz való hozzáférést biztosítja;
   b. csak Felhasználóként férhet hozzá a weboldalhoz, mobilapphoz;
   c. a jelen Felhasználási Szabályok nem biztosítanak jogot a weboldalon, mobilappban használt képek, jelzések, logók, márkajelzések vagy emblémák használatára;
   d. a weboldal, mobilapp jogosulatlan használata nem megengedett, így különösen nem szabad a weboldalt, mobilappot a Társaság által biztosított kezelőfelületen keresztül és az utasításoktól eltérő módon igénybe venni;

   e. nem jogosult – sem egészben sem részben – módosítani, kiadni, lízingelni, kölcsönözni, eladni, elosztani vagy visszafejteni a weboldalt, mobilappot és a felhasználás során megismert információkat;
   f. a Társaság fenntartja a jogot – anélkül, hogy arra kötelezettséget vállalna –, hogy a hozzáférést megtagadja vagy eltávolítson valamely tartalmat;
   g. a Társaság fenntartja a jogot a  Feltételek módosítására;
   h. az új  Feltételek bevezetését követő használattal egyidejűleg elfogadja a megváltoztatott  Feltételeket;
   i. a Társaság jogosult letiltani a weboldalhoz, mobilapphoz való hozzáférését, amennyiben Ön megszegte a  Feltételeket (vagy olyan magatartást tanúsított, amely egyértelművé teszi, hogy nem szándékozik, vagy nem tud megfelelni a  Feltételeknek);
   j. a Társaság jogosult a weboldal, mobilapp megszüntetésére.

 

  1.      . A Felhasználó elfogadja, hogy:


   a. a weboldalt, mobilappot csak a Feltételek és a vonatkozó jogszabályok, szabályozás, és az általánosan elfogadott gyakorlat által megengedett célokra használja;
   b. a weboldal, mobilapp környezetben meghatározottakon kívül más módon nem fér hozzá és nem kísérel meg hozzáférni a weboldalhoz, mobilapphoz;

   c. nem végez semmilyen olyan tevékenységet, amely zavarhatja a weboldalt, mobilappot;

   d. nem szerez jogosultságot a weboldal, mobilapp egyes részeinek, vagy a weboldalhoz, mobilapphoz tartozó szoftvereknek a másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bérbe adására, továbbá nem jogosult a szoftverek visszafejtésére vagy a szoftverforráskódok megszerzésének megkísérlésére sem, kivéve, ha erre Ön a Társaságtól írásos engedélyt kapott;

   e. a weboldal, mobilapp használatával a Felhasználó nem szerez a weboldalra, mobilappra vagy az általa elérhető Tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. A Felhasználó nem jogosult a weboldalról, mobilappról származó tartalom felhasználására, kivéve, ha arra engedélyt kapott a Társaságtól.

3.3. A Társaság jogosult a weboldal, mobilapp használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerinti gazdasági reklámnak minősülő - információkat küldeni a Felhasználó részére. A Felhasználó jelen Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság ilyen üzeneteket küldjön a részére.

 

4. A JOGVISZONY TARTALMA

4.1. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen iratban foglalt feltételek az Ön és a KISOKOS weboldalt, mobilappot üzemeltető KISOKOS Média Kft.  között létrejött szerződés minimum tartalmi elemei, amelyekre a jelen dokumentumban “Feltételekként” utalunk. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon, mobilappban szereplő Tartalom megjelenítésének feltétele az előzetes regisztráció és a Feltételek elfogadása.

4.2. A regisztrációs folyamat: a Regisztráció során a Felhasználó a KISOKOS weboldalon, mobilappban értelemszerűen megadja felhasználónevét, e-mail címét, nevét (vezeték, keresztnév), mindezek kötelezően megadandó adatok. A Felhasználó a regisztrációs folyamat végén a weboldal, mobilapp adott mezőjének bejelölésével, elfogadja a Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót.

4.3. A szakemberként regisztráló Felhasználó a Regisztráció során a KISOKOS weboldalon, mobilappban kötelezően megadja felhasználónevét, e-mail címét, nevét (vezeték, keresztnév). Ezen túlmenően meg kell jelölnie vállalkozása adatait, a munkavégzés földrajzi helyét és a vállalt munka jellegét.

 

4.4. A szakemberként Regisztráló Felhasználó Regisztrációja díjmentes, továbbá díjmentesen tud megjelölni munkavégzési helyet és az általa végezni vállalt munka jellegét. Díjköteles azonban a hirdetés kiemelése, ami a hirdetési megjelenési listában az első két helyen történő feltüntetést jelenti. Ezen díjköteles szolgáltatáson belül egyszerre több földrajzi területet és többféle munkavégzést is kérhet megjeleníteni. A kifizetett szolgáltatások az applikációban bármikor visszanézhetők. A hirdetés kiemelése a díj befizetésének könyvelését követően lesz látható. Az applikációban feltüntetett árak bruttó árak, a kifizetett díjról a számla a számlázz.hu felületről kerül elküldésre a megjelölt e-mail címre.

 

4.5. Az applikációban látható egyéb hirdetések külön szerződés megkötését követően vehetők igénybe, azokra az applikációban elérhető hirdetési árak és feltételek nem vonatkoznak.

 

4.6. A Látogató a regisztrációs folyamatot kihagyva az általa már korábban regisztrált Facebook, Gmail, Apple alkalmazás útján is beléphet a weboldalra. Ekkor az előbb megjelölt közösségi oldalakon regisztrált adatai közül az alábbiak kerülnek továbbításra a Társaság részére: név (kereszt és vezetéknév), felhasználó név és e-mail cím. A Felhasználó a jelen pontban jelölt adatainak a Társaság részére történő továbbításához ezúton is hozzájárul.

 

4.5. Az applikációban látható egyéb hirdetések külön szerződés megkötését követően vehetők igénybe, azokra az applikációban elérhető hirdetési árak és feltételek nem vonatkoznak.

 

5. A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

5.1 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található Tartalmakat akkor tudja teljes terjedelmében megjeleníteni, ha elfogadta a Feltételeket.

5.2 A Felhasználó oly módon fogadhatja el a Feltételeket, hogy az elfogadom gombra kattint, ha ez az opció a weboldalon, mobilappban a regisztráció során megjelenik.

 

6. A FELTÉTELEK NYELVE

6.1 A Feltételek nyelve a magyar.

 

7. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

7.1. A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során megadott információk helyesek és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni. A nyilvánvalóan hibás adatbevitel esetén a Felhasználó értesítést kap. Ettől függetlenül a Felhasználó köteles áttekinteni a regisztráció során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát.

7.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások esetleges díjának megfizetésére kizárólag bankkártyával történő fizetés útján jogosult. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A bankkártyával történő fizetés során a KISOKOS weboldal, mobilapp átirányítja a Felhasználót a Barion Payment Zrt. fizetési felületére, így a bankkártyával kapcsolatos adatot a KISOKOS nem kér a Felhasználótól és nem kezeli azt.

7.3. A KISOKOS folyamatosan fejleszti a weboldalt, mobilappot és újít annak érdekében, hogy a használóknak a legjobbat nyújtsa. Ön elismeri és elfogadja, hogy a KISOKOS időről időre előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a weboldal, mobilapp vagy a weboldalon, mobilappon nyújtott szolgáltatások formáját és jellemzőit.

7.4. Ön elismeri és elfogadja, hogy a KISOKOS a fent említett folyamatos innováció érdekében saját belátása szerint (véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) leállíthatja a weboldal, mobilapp (vagy azok bármely tulajdonsága) nyújtását anélkül, hogy Önt erről előzetesen írásban értesítené. Ön bármikor felhagyhat a weboldal, mobilapp igénybevételével és erről nem köteles külön értesíteni a KISOKOS-t.

7.5. Ön elismeri és elfogadja, hogy amennyiben a Társaság nem teszi lehetővé a hozzáférésének használatát, úgy Ön nem férhet hozzá a Tartalmakhoz.

 

8. A SZOLGÁLTATÁS (TARTALOM) IGÉNYBEVÉTELE

8.1 A weboldal igénybevétele érdekében Ön a regisztráció részeként vagy a weboldal, mobilapp folytatólagos használata során bizonyos információkat (így például azonosító adatokat vagy elérhetőséget, lásd részletesebben a 4.2., 4.2.1. pontokban) kérünk. Ön kijelenti, hogy minden regisztrációhoz szükséges információ, amelyet Ön a weboldalon, mobilappban megad pontos, valós és időszerű.

8.2. Ön elfogadja, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely megakadályozza vagy lehetetlenné teszi a weboldal, mobilapp (vagy az ehhez kapcsolódó szerverek, vagy hálózatok) működését.

8.3. Ön semmilyen formában nem jogosult a weboldal, mobilapp reprodukálására, sokszorosítására, másolására, forgalomba hozatalára, illetve eladására.

8.4. Ön vállalja, hogy kizárólag Ön felelős a Feltételekben foglalt kötelességei megszegéséért és vállalja azok következményeiért a felelősséget (beleértve mindazt a kárt és veszteséget, amely emiatt a Társaságot vagy szerződéses partnereit éri). A Társaság az Ön kötelezettségszegése miatt nem tartozik felelősséggel Ön vagy bármely más harmadik személy felé.

8.6. A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó személyes használatára és a Feltételekkel összhangban veheti igénybe. A Felhasználó nem teheti az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel arra, hogy az alábbiakat tegye:

a, a weboldal, mobilapp kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása,

b, a weboldal, mobilapp törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű használata,

c, a weboldal, mobilapp tartalmának másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása,

d, a weboldal, mobilapp részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása,

e, a weboldal, mobilapp a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok vagy a jelen Felhasználási Feltételek megsértésével történő egyéb használata.

8.7. A weboldal, mobilapp jelen 8. pont megsértésével történő használata mindenkor a szerződés súlyos megszegésének minősül, mely alapján a Társaság a Szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetheti.

8.8. A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a Társaságnak, annak leányvállalatainak, munkavállalóinak és szerződéses partnereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződést, vagy az irányadó jogszabályokat vagy megsértette bármely harmadik fél jogait.

 

9. BIZTONSÁG

9.1. A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy felelős mindazon jelszavai titokban tartásáért, amellyel a Tartalmat el tudja érni.

9.2 A fentieknek megfelelően, egyedül a Felhasználó tartozik felelősséggel azokért a tevékenységekért, amelyek a hozzáférésén keresztül történnek.

9.3. Ha a Felhasználó a regisztrációs adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről a lehető leghamarabb értesíteni a Társaságot és a felhasználói jelszót módosítani. Ha a Társaság indokoltan feltételezi, hogy a regisztrációs adatokat kiadták vagy jogosulatlan személyek egyéb módon visszaéltek velük, akkor jogosult a Társaság a szerződést felmondani.

 

10. BIZALMAS INFORMÁCIÓK

10.1 A Társaság adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos információk tekintetében olvassa el a weboldalra, mobilappra vonatkozó adatvédelmével kapcsolatos az Adatvédelmi/adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Ez a tájékoztató tartalmazza, hogy a Társaság hogyan kezeli az Ön személyes adatait a weboldal, mobilapp igénybevétele során.

10.2 A Felhasználó ezúton hozzájárul ahhoz, hogy adatait a KISOKOS Média Kft. adatvédelmi szabályainak megfelelően kezelje, tárolja.

 

11. SZERZŐI JOG

11.1 A Felhasználó elismeri és tudomásul veszi, hogy a KISOKOS Média Kft. a KISOKOS weboldallal, mobilappal kapcsolatos minden jog jogosultja (függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a jogok a világ mely országában állnak fenn). Továbbá, a Felhasználó elismeri, hogy a weboldal, mobilapp tartalmazhat olyan információkat, amelyeket a Társaság bizalmasként jelöl meg, és amelyeket a Felhasználó a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozhat nyilvánosságra.

11.2 A jelen Feltételek közül egy sem jogosítja fel a Felhasználót arra, hogy használja a KISOKOS nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyét, kivéve, ha a Felhasználó és a Társaság között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

11.3 A Felhasználó nem távolíthat el, nem torzíthat el és nem változtathat meg semmiféle, a weboldalon, mobilappon található vagy azzal kapcsolatos szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos megjegyzést (beleértve a szerzői jogot és a védjeggyel kapcsolatos megjegyzéseket).

11.4. A Társaság által nyújtott tartalomszolgáltatások csak a Társaság által meghatározott ügyfélkör (a továbbiakban: Felhasználó) számára hozzáférhető szolgáltatások. E szolgáltatások tartalmának mindennemű másolása, továbbadása és a meghatározottnál többszöri felhasználása tilos.

11.5. Az oldalakon elhelyezett szöveges és egyéb információk a 1999. évi LXXVI. törvény (Sztv.) szerint szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogi védelem alatt nem álló közérdekű információkra az adatbázisra vonatkozó jogszabályi védelem az irányadó.

A weboldalon, mobilappban található szöveges és egyéb információk, eljárások és megoldások további felhasználása – beleértve a részben vagy egészben történő reprodukálást is – csak a Társaság előzetes írásbeli engedélyével történhet. Ezen engedély hiányában azok semmilyen formában fel nem használhatók. A weboldal, mobilapp igénybe vevője nem válik jogosulttá a weboldal, mobilapp vagy többszörözött részének a tovább hasznosítására, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, harmadik személyek számára elérhetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

 

12. A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

12.1. A Feltételek mindaddig hatályosak, amíg a Felhasználó vagy a Társaság meg nem szünteti azokat az alábbiak szerint:

12.2. Amennyiben Felhasználó meg kívánja szüntetni a weboldalhoz, mobilapphoz való hozzáférését, úgy azt megteheti a regisztrációjának törlése útján. A Felhasználó tudomásul veszi és egyúttal hozzájárul, hogy a profil törlését követően 30 napig lehetősége van a profil visszaállítására. Ezen túlmenően Felhasználó adatai törlését is kérheti az Adatkezelési szabályzatban leírtak szerint.

12.3. A weboldal, mobilapp üzemeltetője bármikor felmondhatja a Felhasználóval kötött szerződést, amennyiben:

(A) a Felhasználó megsértette a Feltételekben foglalt bármely rendelkezést (vagy tevékenységéből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy nem hajlandó vagy nem képes betartani a Feltételek rendelkezéseit); vagy

(B) a Társaság jogszabály alapján köteles erre; vagy

(C) a Társaságnak, saját belátása szerint, üzleti szempontból nem éri meg a Felhasználónak Tartalmat nyújtani,

12.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztrációját törli, vis maior esetén vagy ha a weboldal, mobilapp üzemeltetője a fent jelölt okok miatt felmondja a szerződést, akkor nem jogosult díjvisszatérítésre.

 

13. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

13.1. A Társaság a weboldalt, mobilappot mindenkori formájában és tartalommal bocsátja a Felhasználó rendelkezésére és nem vállal rá szavatosságot és jótállást (a továbbiakban együtt csak: szavatosság).

13.2 A kifejezetten a jelen Feltételekben foglalt követelményeken felül és túl semmilyen feltételek, szavatosságvállalások vagy egyéb feltételek (beleértve bármilyen olyan hallgatólagos feltételt, mint például a kielégítő szint igénye, a leírásnak megfelelő működés) nem vonatkoznak a weboldalra, mobilappra.

13.3 A jelen kizárási esetek nem érintik azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót fogyasztóként jogszabály alapján megilletik, illetve amelyekről a Felhasználó szerződésben nem mondhat le.

 

14. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

14.1 A jelen Feltételek egyik rendelkezése sem zárhatja ki a Társaság felelősségét az olyan károkért, amely okozásáért az irányadó jogszabályok értelmében a felelőssége nem zárható ki, illetve nem korlátozható.

14.2 A fenti 14.1. pontban foglaltakat figyelembe véve a Társaság nem felelős a Felhasználó felé:

(A) semmilyen olyan közvetett vagy következményi kárért, amely a Felhasználónál felmerült. Ez magában foglal minden (közvetlenül vagy közvetetten felmerülő) elmaradt hasznot, goodwill vagy üzleti hírnév sérelmét, illetve adat elvesztését;

(B) minden olyan veszteséget és kárt, amely a Felhasználónál az alábbiak miatt merül fel:

(i) bármilyen, a weboldalon, mobilappon eszközölt változtatás, illetve az általa nyújtott szolgáltatások (vagy azok valamely funkciója) végleges vagy ideiglenes jelleggel történő megszüntetése;

(ii) a weboldalon, mobilappon keresztül vagy annak használatával őrzött vagy elküldött Tartalom vagy más kommunikációs adat törlése, megrongálása, mentésének elmulasztása;

(iii) a Felhasználó elmulasztott hiteles információt szolgáltatni a hozzáféréséről;

(iv) a Felhasználó elmulasztotta a jelszóval vagy a hozzáférésével kapcsolatos információkat titokban és bizalmasan tartani, megőrizni;

14.3 A Társaság felelősségének korlátozására vonatkozó szabályok abban az esetben is irányadóak, ha megfelelően tájékoztatták, illetve tudhatott volna a fent meghatározott veszteségek felmerülésének lehetőségéről.

14.4. A Szolgáltatásban bekövetkezett üzemzavart, kimaradást és egyéb hibát a lehető leghamarabb jelenteni kell a Társaságnak. A Társaság kizárja a felelősségét a Szolgáltatás olyan hibájáért, amelyek a Társaság érdekkörén kívül esnek (pl. a hiba azért következett be, mert a Felhasználó nem jóváhagyott eszközt használ vagy amelynek felmerülése a Felhasználónak róható fel.) A vis maior a Társaság érdekkörén kívül eső ok.

14.5. A Társaság nem vállal felelősséget a weboldal, mobilapp teljes egészére, vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetésből, illetve a teljes leállításból eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem. A Társaság kötelezettséget vállal a Felhasználók lehetőségekhez mért, jóhiszemű, előzetes tájékoztatására ennek elkerülése érdekében.

 

15. EGYÉB TARTALOM

15.1 A Tartalmak tartalmazhatnak más weboldalakhoz, tartalmakhoz, illetve forrásokhoz vezető hiperlinkeket. A Társaságnak nincs rendelkezési joga olyan weboldalak vagy források felett, amelyeket a weboldallal, mobilappal kapcsolatban álló más vállalkozások vagy személyek bocsátanak a Felhasználó rendelkezésre.

15.2 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság nem tartozik felelősséggel az ilyen külső weboldalak vagy források elérhetőségéért, illetve nem támogatja az ilyen weboldalakon vagy forrásokban szereplő reklámok vagy más termékek vagy anyagok letöltését.

15.3 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság nem felelős semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amely a Felhasználót amiatt érte, hogy a Felhasználó nem fért hozzá a külső weboldalakhoz vagy más forrásokhoz, vagy amiatt, hogy számított az ilyen weboldalakon és forrásokon található reklámok, termékek vagy más anyagok teljességére, pontosságára, de számításai nem teljesültek.

 

16. A FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

16.1. A weboldal, mobilapp üzemeltetője időről időre megváltoztathatja a Feltételeket. Amikor ezek a módosítások elkészülnek, a Feltételek új változatát elérhetővé teszi és a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a Tartalmon belül, vagy azokon keresztül.

16.2. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Felhasználó a Tartalmakat azt követően is igénybe veszi, hogy a Feltételek megváltoztak, a Társaság úgy tekinti, hogy a Felhasználó elfogadta a Feltételek módosított változatát.

 

17. EGYEBEK

17.1. A Feltételek a Felhasználó és a Társaság között a weboldalra, mobilappra vonatkozó teljes szerződést jelentik, amelynek szabályai irányadóak a Tartalom igénybevételére, és amely felülír minden, a Tartalommal kapcsolatosan a Felhasználó és a Társaság között korábban létrejött szerződést.

17.2. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság e-mailen keresztül értesítést küldjön a Felhasználónak a Feltételek megváltozásáról.

17.3. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Társaság nem él bármilyen olyan jogával vagy jogorvoslati lehetőségével, amelyre a Feltételek (vagy az irányadó jogszabályok) szerint lehetősége lenne, az nem jelenti azt, hogy a Társaság formálisan lemondott volna rendelkezésére álló jogairól vagy jogorvoslati lehetőségeiről.

17.4. Amennyiben valamely joghatóság alatt eljáró bíróság a jelen Feltételek bármelyik részét érvénytelennek nyilvánítja, úgy az érvénytelen feltételek a Feltételek többi részének érintése nélkül eltávolításra kerülnek. Az érvénytelen feltételen kívüli feltételek változatlanul érvényesek és kikényszeríthetőek.

17.5. A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság megjelölhet kedvezményezettként olyan harmadik személyt, mely jogosult a Feltételek minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot) tartalmaznak.

17.6. A Feltételekre, illetve a Felhasználó és a Társaság jogviszonyára a magyar jog irányadó. A Felhasználó és a Társaság egyetértenek abban, hogy magyar bíróságoknak kizárólagos joghatósága van a Feltételekkel kapcsolatos bármilyen jogvita elbírálásában. Mindazonáltal, a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a fentieken kívül közbenső intézkedések érdekében jogorvoslati lehetőséggel (illetve az adott joghatóságban rendelkezésre álló sürgős intézkedést biztosító jogorvoslati lehetőséggel) rendelkezik bármilyen joghatóság szerint.

 

Budapest, 2023. október 01.

 

 

Converted to HTML with WordToHTML.net