Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

KISOKOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYOK

 

 

FOGALMAK
A jelen Felhasználási Szabályokban a lenti kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

a. „Társaság” jelenti a KISOKOS Média Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cg.01-09-974898, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 16. 2. em. 4., adószám: 13567532-2-43, e-mail cím: mobilapp@kisokos.hu) jelenti, mely az üzemeltetője a KISOKOS weboldalnak, mobilappnak.

 

b. „Felhasználó” jelenti a Társaság minden ügyfelét (természetes vagy jogi személyek), aki végső felhasználója a KISOKOS weboldalnak, mobilappnak. A Felhasználót jelenti továbbá az „Ön” megnevezés is.

 

c. „Látogató” jelenti a Társaság természetes személy ügyfelét, aki magánszemélyként (nem szakemberként) felhasználója a KISOKOS weboldalnak, mobilappnak.

 

d. „KISOKOS weboldal, mobilapp (továbbiakban: KISOKOS vagy weboldal, vagy mobilapp)” jelenti a múltbeli, jelenlegi és jövőbeli tartalmakat, nem kizárólagosan beleértve annak felépítését, kivitelezését, szövegeket, képeket, fényképeket, illusztrációkat, összeállításokat, grafikus anyagokat, broadcastokat, reklámszövegeket, adatbázisokat, tulajdonosi információkat, a tartalmak minden szerzői vagy más joggal védhető elemét (beleértve a forrás- és objektum-kódokat) és minden egyéb, előbbiekhez köthető anyagot, magát a weboldalt, mobilappot a weboldalon, mobilappon belül az elemek elrendezését, választékát, sorozatát, a weboldal, mobilapp felépítésének főbb jellemzőit, minden védjegyet, levédett szolgáltatást, cégnevet, logókat, tartományneveket, szabadalmakat és minden szellemi terméket, amelyeket a szerzői jogi és tulajdonosi oltalom véd, és a Társaság tulajdona vagy azzal kapcsolatban bármely egyéb jogosultsággal rendelkezik.

 

e. „Feltételek” jelentik az Általános Szerződési Feltételeket és Felhasználási Szabályokat, melyek jelen dokumentumban találhatók, továbbá az Adatvédelmi/adatkezelési Tájékoztatót.

 

f. „Szolgáltatás vagy Tartalom” jelenti a KISOKOS weboldal, mobilapp egészét és annak tartalmát.

 

g. „Adatvédelmi/adatkezelési Tájékoztató” tartalmazza az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat, melyeket a Felhasználó a weboldalra, mobilappra történő regisztrációval elfogad.

 

h. „Regisztráció” jelenti a weboldal, mobilapp használatához szükséges adatok megadását.

 

 

A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

A KISOKOS Média Korlátolt Felelősségű Társaság (A Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróságnál Cg.01-09-974898 sz. alatt bejegyzett, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 16. 2. em. 4., adószám: 13567532-2-43) (a továbbiakban: „Társaság”) médiaszolgáltatást biztosít a www.kisokos.hu weboldalon és a KISOKOS mobil applikáción (a továbbiakban: KISOKOS vagy weboldal, vagy mobilapp) keresztül, mely magába foglalja a weboldalon elérhető tartalmakat (a továbbiakban: „Szolgáltatás”).

A jelen Feltételek a Társaság és Ön, mint természetes (vagy jogi személy) között a Szolgáltatás nyújtása tárgyában létrejött szerződésre nézve irányadóak. A regisztráció során a Szolgáltatás igénybevételéhez Ön köteles megerősíteni, hogy elolvasta és a Feltételek rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá jóváhagyta az adatvédelmi szabályzatot, ellenkező esetben a Szolgáltatás használatára nem lesz jogosult. Szerződést kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek vagy jogi személyek köthetnek. A Társaság jogosult a Szerződés megkötését megtagadni vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a Felhasználóval, ha a Felhasználó előzőleg megszegte a Szerződést.

A jelen Feltételek a KISOKOS-ra és a Felhasználóra nézve irányadók és kötelező érvényűek.

A Szolgáltatás díját (amennyiben van) a weboldalon, mobilappon közzétett mindenkor érvényes díjszabás alapján kell megfizetni. A Felhasználó már a regisztráció megkezdésekor hozzáférhet az irányadó díjszabáshoz. A Felhasználó kifejezetten megerősíti, hogy tisztában van azzal, hogy a Szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettséggel jár együtt.

A Szolgáltatás KISOKOS-tól történő megrendelését követően a KISOKOS a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre elküldött e-mailben megküldi a kifizetett díjról a nyugtát vagy a számlát.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatainak a KISOKOS általi kezelésére vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató a weboldalon megtalálható, annak tartalmát és rendelkezéseit a regisztráció (illetve a szerződés) sikeres létrejöttéhez el kell fogadni.

A Szolgáltatás és annak tartalma folyamatosan bővül, frissül és aktualizálásra kerül. A jövőben a Társaság jogosult a Szolgáltatásban különböző csomagokat és azokhoz különböző díjakat bevezetni, melyek esetén a Felhasználó saját választása szerint előfizethet bármelyik csomagra.
3. A FELHASZNÁLÁS MÓDJA

3.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy:


a. a Társaság kizárólag a weboldalhoz, mobilapphoz való hozzáférést biztosítja;
b. csak Felhasználóként férhet hozzá a weboldalhoz, mobilapphoz;
c. a jelen Felhasználási Szabályok nem biztosítanak jogot a weboldalon, mobilappban használt képek, jelzések, logók, márkajelzések vagy emblémák használatára;
d. a weboldal, mobilapp jogosulatlan használata nem megengedett, így különösen nem szabad a weboldalt, mobilappot a Társaság által biztosított kezelőfelületen keresztül és az utasításoktól eltérő módon igénybe venni;

e. nem jogosult – sem egészben sem részben – módosítani, kiadni, lízingelni, kölcsönözni, eladni, elosztani vagy visszafejteni a weboldalt, mobilappot és a felhasználás során megismert információkat;
f. a Társaság fenntartja a jogot – anélkül, hogy arra kötelezettséget vállalna –, hogy a hozzáférést megtagadja vagy eltávolítson valamely tartalmat;
g. a Társaság fenntartja a jogot a Feltételek módosítására;
h. az új Feltételek bevezetését követő használattal egyidejűleg elfogadja a megváltoztatott Feltételeket;
i. a Társaság jogosult letiltani a weboldalhoz, mobilapphoz való hozzáférését, amennyiben Ön megszegte a Feltételeket (vagy olyan magatartást tanúsított, amely egyértelművé teszi, hogy nem szándékozik, vagy nem tud megfelelni a Feltételeknek);
j. a Társaság jogosult a weboldal, mobilapp megszüntetésére.

 

. A Felhasználó elfogadja, hogy:

a. a weboldalt, mobilappot csak a Feltételek és a vonatkozó jogszabályok, szabályozás, és az általánosan elfogadott gyakorlat által megengedett célokra használja;
b. a weboldal, mobilapp környezetben meghatározottakon kívül más módon nem fér hozzá és nem kísérel meg hozzáférni a weboldalhoz, mobilapphoz;

c. nem végez semmilyen olyan tevékenységet, amely zavarhatja a weboldalt, mobilappot;

d. nem szerez jogosultságot a weboldal, mobilapp egyes részeinek, vagy a weboldalhoz, mobilapphoz tartozó szoftvereknek a másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bérbe adására, továbbá nem jogosult a szoftverek visszafejtésére vagy a szoftverforráskódok megszerzésének megkísérlésére sem, kivéve, ha erre Ön a Társaságtól írásos engedélyt kapott;

e. a weboldal, mobilapp használatával a Felhasználó nem szerez a weboldalra, mobilappra vagy az általa elérhető Tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. A Felhasználó nem jogosult a weboldalról, mobilappról származó tartalom felhasználására, kivéve, ha arra engedélyt kapott a Társaságtól.

3.3. A Társaság jogosult a weboldal, mobilapp használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerinti gazdasági reklámnak minősülő – információkat küldeni a Felhasználó részére. A Felhasználó jelen Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság ilyen üzeneteket küldjön a részére.

 

4. A JOGVISZONY TARTALMA

4.1. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen iratban foglalt feltételek az Ön és a KISOKOS weboldalt, mobilappot üzemeltető KISOKOS Média Kft. között létrejött szerződés minimum tartalmi elemei, amelyekre a jelen dokumentumban “Feltételekként” utalunk. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon, mobilappban szereplő Tartalom megjelenítésének feltétele az előzetes regisztráció és a Feltételek elfogadása.

4.2. A regisztrációs folyamat: a Regisztráció során a Felhasználó a KISOKOS weboldalon, mobilappban értelemszerűen megadja felhasználónevét, e-mail címét, nevét (vezeték, keresztnév), mindezek kötelezően megadandó adatok. A Felhasználó a regisztrációs folyamat végén a weboldal, mobilapp adott mezőjének bejelölésével, elfogadja a Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót.

4.3. A szakemberként regisztráló Felhasználó a Regisztráció során a KISOKOS weboldalon, mobilappban kötelezően megadja felhasználónevét, e-mail címét, nevét (vezeték, keresztnév). Ezen túlmenően meg kell jelölnie vállalkozása adatait, a munkavégzés földrajzi helyét és a vállalt munka jellegét.

 

4.4. A szakemberként Regisztráló Felhasználó Regisztrációja díjmentes, továbbá díjmentesen tud megjelölni munkavégzési helyet és az általa végezni vállalt munka jellegét. Díjköteles azonban a hirdetés kiemelése, ami a hirdetési megjelenési listában az első két helyen történő feltüntetést jelenti. Ezen díjköteles szolgáltatáson belül egyszerre több földrajzi területet és többféle munkavégzést is kérhet megjeleníteni. A kifizetett szolgáltatások az applikációban bármikor visszanézhetők. A hirdetés kiemelése a díj befizetésének könyvelését követően lesz látható. Az applikációban feltüntetett árak bruttó árak, a kifizetett díjról a számla a számlázz.hu felületről kerül elküldésre a megjelölt e-mail címre.

 

4.5. Az applikációban látható egyéb hirdetések külön szerződés megkötését követően vehetők igénybe, azokra az applikációban elérhető hirdetési árak és feltételek nem vonatkoznak.

 

4.6. A Látogató a regisztrációs folyamatot kihagyva az általa már korábban regisztrált Facebook, Gmail, Apple alkalmazás útján is beléphet a weboldalra. Ekkor az előbb megjelölt közösségi oldalakon regisztrált adatai közül az alábbiak kerülnek továbbításra a Társaság részére: név (kereszt és vezetéknév), felhasználó név és e-mail cím. A Felhasználó a jelen pontban jelölt adatainak a Társaság részére történő továbbításához ezúton is hozzájárul.

 

4.5. Az applikációban látható egyéb hirdetések külön szerződés megkötését követően vehetők igénybe, azokra az applikációban elérhető hirdetési árak és feltételek nem vonatkoznak.

 

5. A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

5.1 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található Tartalmakat akkor tudja teljes terjedelmében megjeleníteni, ha elfogadta a Feltételeket.

5.2 A Felhasználó oly módon fogadhatja el a Feltételeket, hogy az elfogadom gombra kattint, ha ez az opció a weboldalon, mobilappban a regisztráció során megjelenik.

 

6. A FELTÉTELEK NYELVE

6.1 A Feltételek nyelve a magyar.

 

7. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

7.1. A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során megadott információk helyesek és köteles szükség esetén felhasználói fiókját a megfelelő információkkal aktualizálni. A nyilvánvalóan hibás adatbevitel esetén a Felhasználó értesítést kap. Ettől függetlenül a Felhasználó köteles áttekinteni a regisztráció során általa megadott adatokat és ellenőrizni azok teljességét és pontosságát.

7.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások esetleges díjának megfizetésére kizárólag bankkártyával történő fizetés útján jogosult. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A bankkártyával történő fizetés során a KISOKOS weboldal, mobilapp átirányítja a Felhasználót a Barion Payment Zrt. fizetési felületére, így a bankkártyával kapcsolatos adatot a KISOKOS nem kér a Felhasználótól és nem kezeli azt.

7.3. A KISOKOS folyamatosan fejleszti a weboldalt, mobilappot és újít annak érdekében, hogy a használóknak a legjobbat nyújtsa. Ön elismeri és elfogadja, hogy a KISOKOS időről időre előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a weboldal, mobilapp vagy a weboldalon, mobilappon nyújtott szolgáltatások formáját és jellemzőit.

7.4. Ön elismeri és elfogadja, hogy a KISOKOS a fent említett folyamatos innováció érdekében saját belátása szerint (véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) leállíthatja a weboldal, mobilapp (vagy azok bármely tulajdonsága) nyújtását anélkül, hogy Önt erről előzetesen írásban értesítené. Ön bármikor felhagyhat a weboldal, mobilapp igénybevételével és erről nem köteles külön értesíteni a KISOKOS-t.

7.5. Ön elismeri és elfogadja, hogy amennyiben a Társaság nem teszi lehetővé a hozzáférésének használatát, úgy Ön nem férhet hozzá a Tartalmakhoz.

 

8. A SZOLGÁLTATÁS (TARTALOM) IGÉNYBEVÉTELE

8.1 A weboldal igénybevétele érdekében Ön a regisztráció részeként vagy a weboldal, mobilapp folytatólagos használata során bizonyos információkat (így például azonosító adatokat vagy elérhetőséget, lásd részletesebben a 4.2., 4.2.1. pontokban) kérünk. Ön kijelenti, hogy minden regisztrációhoz szükséges információ, amelyet Ön a weboldalon, mobilappban megad pontos, valós és időszerű.

8.2. Ön elfogadja, hogy nem folytat olyan tevékenységet, amely megakadályozza vagy lehetetlenné teszi a weboldal, mobilapp (vagy az ehhez kapcsolódó szerverek, vagy hálózatok) működését.

8.3. Ön semmilyen formában nem jogosult a weboldal, mobilapp reprodukálására, sokszorosítására, másolására, forgalomba hozatalára, illetve eladására.

8.4. Ön vállalja, hogy kizárólag Ön felelős a Feltételekben foglalt kötelességei megszegéséért és vállalja azok következményeiért a felelősséget (beleértve mindazt a kárt és veszteséget, amely emiatt a Társaságot vagy szerződéses partnereit éri). A Társaság az Ön kötelezettségszegése miatt nem tartozik felelősséggel Ön vagy bármely más harmadik személy felé.

8.6. A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a Felhasználó személyes használatára és a Feltételekkel összhangban veheti igénybe. A Felhasználó nem teheti az alábbiakat és más személyt sem ösztönözhet, segíthet vagy kérhet fel arra, hogy az alábbiakat tegye:

a, a weboldal, mobilapp kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása,

b, a weboldal, mobilapp törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű használata,

c, a weboldal, mobilapp tartalmának másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása,

d, a weboldal, mobilapp részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása,

e, a weboldal, mobilapp a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok vagy a jelen Felhasználási Feltételek megsértésével történő egyéb használata.

8.7. A weboldal, mobilapp jelen 8. pont megsértésével történő használata mindenkor a szerződés súlyos megszegésének minősül, mely alapján a Társaság a Szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetheti.

8.8. A Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a Társaságnak, annak leányvállalatainak, munkavállalóinak és szerződéses partnereinek minden olyan kárt, amely amiatt vagy azzal összefüggésben merült fel, hogy a Felhasználó megszegte a Szerződést, vagy az irányadó jogszabályokat vagy megsértette bármely harmadik fél jogait.

 

9. BIZTONSÁG

9.1. A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy felelős mindazon jelszavai titokban tartásáért, amellyel a Tartalmat el tudja érni.

9.2 A fentieknek megfelelően, egyedül a Felhasználó tartozik felelősséggel azokért a tevékenységekért, amelyek a hozzáférésén keresztül történnek.

9.3. Ha a Felhasználó a regisztrációs adatainak jogosulatlan felhasználását gyanítja, köteles erről a lehető leghamarabb értesíteni a Társaságot és a felhasználói jelszót módosítani. Ha a Társaság indokoltan feltételezi, hogy a regisztrációs adatokat kiadták vagy jogosulatlan személyek egyéb módon visszaéltek velük, akkor jogosult a Társaság a szerződést felmondani.

 

10. BIZALMAS INFORMÁCIÓK

10.1 A Társaság adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos információk tekintetében olvassa el a weboldalra, mobilappra vonatkozó adatvédelmével kapcsolatos az Adatvédelmi/adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Ez a tájékoztató tartalmazza, hogy a Társaság hogyan kezeli az Ön személyes adatait a weboldal, mobilapp igénybevétele során.

10.2 A Felhasználó ezúton hozzájárul ahhoz, hogy adatait a KISOKOS Média Kft. adatvédelmi szabályainak megfelelően kezelje, tárolja.

 

11. SZERZŐI JOG

11.1 A Felhasználó elismeri és tudomásul veszi, hogy a KISOKOS Média Kft. a KISOKOS weboldallal, mobilappal kapcsolatos minden jog jogosultja (függetlenül attól, hogy ezeket a jogokat nyilvántartásba vették-e, illetve függetlenül attól, hogy ezek a jogok a világ mely országában állnak fenn). Továbbá, a Felhasználó elismeri, hogy a weboldal, mobilapp tartalmazhat olyan információkat, amelyeket a Társaság bizalmasként jelöl meg, és amelyeket a Felhasználó a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül nem hozhat nyilvánosságra.

11.2 A jelen Feltételek közül egy sem jogosítja fel a Felhasználót arra, hogy használja a KISOKOS nevét, védjegyeit, megjelöléseit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető márkajegyét, kivéve, ha a Felhasználó és a Társaság között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

11.3 A Felhasználó nem távolíthat el, nem torzíthat el és nem változtathat meg semmiféle, a weboldalon, mobilappon található vagy azzal kapcsolatos szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos megjegyzést (beleértve a szerzői jogot és a védjeggyel kapcsolatos megjegyzéseket).

11.4. A Társaság által nyújtott tartalomszolgáltatások csak a Társaság által meghatározott ügyfélkör (a továbbiakban: Felhasználó) számára hozzáférhető szolgáltatások. E szolgáltatások tartalmának mindennemű másolása, továbbadása és a meghatározottnál többszöri felhasználása tilos.

11.5. Az oldalakon elhelyezett szöveges és egyéb információk a 1999. évi LXXVI. törvény (Sztv.) szerint szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogi védelem alatt nem álló közérdekű információkra az adatbázisra vonatkozó jogszabályi védelem az irányadó.

A weboldalon, mobilappban található szöveges és egyéb információk, eljárások és megoldások további felhasználása – beleértve a részben vagy egészben történő reprodukálást is – csak a Társaság előzetes írásbeli engedélyével történhet. Ezen engedély hiányában azok semmilyen formában fel nem használhatók. A weboldal, mobilapp igénybe vevője nem válik jogosulttá a weboldal, mobilapp vagy többszörözött részének a tovább hasznosítására, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, harmadik személyek számára elérhetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

 

12. A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

12.1. A Feltételek mindaddig hatályosak, amíg a Felhasználó vagy a Társaság meg nem szünteti azokat az alábbiak szerint:

12.2. Amennyiben Felhasználó meg kívánja szüntetni a weboldalhoz, mobilapphoz való hozzáférését, úgy azt megteheti a regisztrációjának törlése útján. A Felhasználó tudomásul veszi és egyúttal hozzájárul, hogy a profil törlését követően 30 napig lehetősége van a profil visszaállítására. Ezen túlmenően Felhasználó adatai törlését is kérheti az Adatkezelési szabályzatban leírtak szerint.

12.3. A weboldal, mobilapp üzemeltetője bármikor felmondhatja a Felhasználóval kötött szerződést, amennyiben:

(A) a Felhasználó megsértette a Feltételekben foglalt bármely rendelkezést (vagy tevékenységéből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy nem hajlandó vagy nem képes betartani a Feltételek rendelkezéseit); vagy

(B) a Társaság jogszabály alapján köteles erre; vagy

(C) a Társaságnak, saját belátása szerint, üzleti szempontból nem éri meg a Felhasználónak Tartalmat nyújtani,

12.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztrációját törli, vis maior esetén vagy ha a weboldal, mobilapp üzemeltetője a fent jelölt okok miatt felmondja a szerződést, akkor nem jogosult díjvisszatérítésre.

 

13. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

13.1. A Társaság a weboldalt, mobilappot mindenkori formájában és tartalommal bocsátja a Felhasználó rendelkezésére és nem vállal rá szavatosságot és jótállást (a továbbiakban együtt csak: szavatosság).

13.2 A kifejezetten a jelen Feltételekben foglalt követelményeken felül és túl semmilyen feltételek, szavatosságvállalások vagy egyéb feltételek (beleértve bármilyen olyan hallgatólagos feltételt, mint például a kielégítő szint igénye, a leírásnak megfelelő működés) nem vonatkoznak a weboldalra, mobilappra.

13.3 A jelen kizárási esetek nem érintik azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót fogyasztóként jogszabály alapján megilletik, illetve amelyekről a Felhasználó szerződésben nem mondhat le.

 

14. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

14.1 A jelen Feltételek egyik rendelkezése sem zárhatja ki a Társaság felelősségét az olyan károkért, amely okozásáért az irányadó jogszabályok értelmében a felelőssége nem zárható ki, illetve nem korlátozható.

14.2 A fenti 14.1. pontban foglaltakat figyelembe véve a Társaság nem felelős a Felhasználó felé:

(A) semmilyen olyan közvetett vagy következményi kárért, amely a Felhasználónál felmerült. Ez magában foglal minden (közvetlenül vagy közvetetten felmerülő) elmaradt hasznot, goodwill vagy üzleti hírnév sérelmét, illetve adat elvesztését;

(B) minden olyan veszteséget és kárt, amely a Felhasználónál az alábbiak miatt merül fel:

(i) bármilyen, a weboldalon, mobilappon eszközölt változtatás, illetve az általa nyújtott szolgáltatások (vagy azok valamely funkciója) végleges vagy ideiglenes jelleggel történő megszüntetése;

(ii) a weboldalon, mobilappon keresztül vagy annak használatával őrzött vagy elküldött Tartalom vagy más kommunikációs adat törlése, megrongálása, mentésének elmulasztása;

(iii) a Felhasználó elmulasztott hiteles információt szolgáltatni a hozzáféréséről;

(iv) a Felhasználó elmulasztotta a jelszóval vagy a hozzáférésével kapcsolatos információkat titokban és bizalmasan tartani, megőrizni;

14.3 A Társaság felelősségének korlátozására vonatkozó szabályok abban az esetben is irányadóak, ha megfelelően tájékoztatták, illetve tudhatott volna a fent meghatározott veszteségek felmerülésének lehetőségéről.

14.4. A Szolgáltatásban bekövetkezett üzemzavart, kimaradást és egyéb hibát a lehető leghamarabb jelenteni kell a Társaságnak. A Társaság kizárja a felelősségét a Szolgáltatás olyan hibájáért, amelyek a Társaság érdekkörén kívül esnek (pl. a hiba azért következett be, mert a Felhasználó nem jóváhagyott eszközt használ vagy amelynek felmerülése a Felhasználónak róható fel.) A vis maior a Társaság érdekkörén kívül eső ok.

14.5. A Társaság nem vállal felelősséget a weboldal, mobilapp teljes egészére, vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetésből, illetve a teljes leállításból eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a változtatásokból eredő károkért sem. A Társaság kötelezettséget vállal a Felhasználók lehetőségekhez mért, jóhiszemű, előzetes tájékoztatására ennek elkerülése érdekében.

 

15. EGYÉB TARTALOM

15.1 A Tartalmak tartalmazhatnak más weboldalakhoz, tartalmakhoz, illetve forrásokhoz vezető hiperlinkeket. A Társaságnak nincs rendelkezési joga olyan weboldalak vagy források felett, amelyeket a weboldallal, mobilappal kapcsolatban álló más vállalkozások vagy személyek bocsátanak a Felhasználó rendelkezésre.

15.2 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság nem tartozik felelősséggel az ilyen külső weboldalak vagy források elérhetőségéért, illetve nem támogatja az ilyen weboldalakon vagy forrásokban szereplő reklámok vagy más termékek vagy anyagok letöltését.

15.3 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság nem felelős semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amely a Felhasználót amiatt érte, hogy a Felhasználó nem fért hozzá a külső weboldalakhoz vagy más forrásokhoz, vagy amiatt, hogy számított az ilyen weboldalakon és forrásokon található reklámok, termékek vagy más anyagok teljességére, pontosságára, de számításai nem teljesültek.

 

16. A FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

16.1. A weboldal, mobilapp üzemeltetője időről időre megváltoztathatja a Feltételeket. Amikor ezek a módosítások elkészülnek, a Feltételek új változatát elérhetővé teszi és a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a Tartalmon belül, vagy azokon keresztül.

16.2. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Felhasználó a Tartalmakat azt követően is igénybe veszi, hogy a Feltételek megváltoztak, a Társaság úgy tekinti, hogy a Felhasználó elfogadta a Feltételek módosított változatát.

 

17. EGYEBEK

17.1. A Feltételek a Felhasználó és a Társaság között a weboldalra, mobilappra vonatkozó teljes szerződést jelentik, amelynek szabályai irányadóak a Tartalom igénybevételére, és amely felülír minden, a Tartalommal kapcsolatosan a Felhasználó és a Társaság között korábban létrejött szerződést.

17.2. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság e-mailen keresztül értesítést küldjön a Felhasználónak a Feltételek megváltozásáról.

17.3. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Társaság nem él bármilyen olyan jogával vagy jogorvoslati lehetőségével, amelyre a Feltételek (vagy az irányadó jogszabályok) szerint lehetősége lenne, az nem jelenti azt, hogy a Társaság formálisan lemondott volna rendelkezésére álló jogairól vagy jogorvoslati lehetőségeiről.

17.4. Amennyiben valamely joghatóság alatt eljáró bíróság a jelen Feltételek bármelyik részét érvénytelennek nyilvánítja, úgy az érvénytelen feltételek a Feltételek többi részének érintése nélkül eltávolításra kerülnek. Az érvénytelen feltételen kívüli feltételek változatlanul érvényesek és kikényszeríthetőek.

17.5. A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság megjelölhet kedvezményezettként olyan harmadik személyt, mely jogosult a Feltételek minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot) tartalmaznak.

17.6. A Feltételekre, illetve a Felhasználó és a Társaság jogviszonyára a magyar jog irányadó. A Felhasználó és a Társaság egyetértenek abban, hogy magyar bíróságoknak kizárólagos joghatósága van a Feltételekkel kapcsolatos bármilyen jogvita elbírálásában. Mindazonáltal, a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a fentieken kívül közbenső intézkedések érdekében jogorvoslati lehetőséggel (illetve az adott joghatóságban rendelkezésre álló sürgős intézkedést biztosító jogorvoslati lehetőséggel) rendelkezik bármilyen joghatóság szerint.

 

Budapest, 2023. október 01.